Ordinace

Lékař

MUDr.Beáta Procházková

  • 2000 – 2004 sekundární lékař oddělení ARO Stará Ľubovňa
  • 2006 – 2008 externí lékař oddělení ARO Clinicum Vysočany
  • 2004 – dosud lékař Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy
  • 2012 – dosud praktický lékař pro dospělé, Poliklinika Prosek, Praha 9

Dosažené vzdělání

  • 2000 - promoce na Lékařské fakultě UPJŠ Košice
  • 2003 - atestace 1. stupně v oboru Anesteziologie a resuscitace
  • 2006 - atestace v oboru Urgentní medicína
  • 2012- atestace v oboru Všeobecné praktické lékařství

Sestra

Bc. Tomáš Procházka

  • Registrovaná všeobecná zdravotní sestra
  • Zdravotnický záchranář